BestPrice.gr

 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Η εταιρεία μας αναγνωρίζει πόσο σημαντική είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του διαδικτυακού της τόπου. Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας και προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα μας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση κλπ.). Η εταιρεία μας συμμορφώνεται με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και χρησιμοποιεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το Just In Case δεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών για ζημιές που ενδέχεται να προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους. Επίσης, επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παραδόσεως των εμπορευμάτων σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή τυχερών γεγονότων. Το ηλεκτρονικό κατάστημα του Just In Case ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν απαιτήσεις αστικής ή/και ποινικής φύσεως σχετικώς με κάθε είδους ζημία (θετική ή αποθετική ή διαφυγόντα κέρδη) που υπέστησαν χρήστες του ιστοχώρου κατά την περιήγησή τους αναφορικώς με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Επίσης, το Just In Case δεν υπέχει ευθύνης για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης σχετικής με τις ανωτέρω αιτίες.

 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την διανοητική ιδιοκτησία της επιχειρήσεως και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή διανοητική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία το Just In Case έχει λάβει άδεια χρήσεως. Στα δικαιώματα αυτά εντάσσονται και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του λογισμικού, του πηγαίου κώδικα, της βάσης δεδομένων ακόμη και του σχεδιασμού/του περιεχομένου του δικτυακού μας τόπου. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγουμένης εγγράφου συναινέσεως της επιχειρήσεως ή άλλου δικαιούχου των διανοητικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα Just In Case ή τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες του Just In Case ή τρίτων μερών αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της επιχειρήσεως ή των τρίτων μερών αντιστοίχως, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα σε καμία περίπτωση δεν συνιστά άδεια ή δικαίωμα χρήσεως αυτών από τρίτους.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η χορήγηση από τον χρήστη – πελάτη των προσωπικών δεδομένων του στο Just In Case έχει την έννοια της προηγουμένης και ανεπιφύλακτης συγκαταθέσεως του χρήστη – πελάτη για την συλλογή επεξεργασία τους από το Just In Case προς τον σκοπό της προσβάσεως και της περιηγήσεώς του στον ιστότοπο, αλλά και για την εκτέλεση παραγγελιών, την αποστολή εμπορικών επικοινωνιών και για την εν γένει βέλτιστη εξυπηρέτηση των χρηστών – πελατών κατά τις συναλλαγές τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Οι πληροφορίες που συλλέγει το Just In Case μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως επιπρόσθετο σκοπό να μετρήσουν το αριθμό επισκεψιμότητας της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα προϊόντα και να διευκολύνουν στις συναλλαγές με το ηλεκτρονικό κατάστημα. Το Just In Case δεν διανέμει σε τρίτα πρόσωπα τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες του. Κατ’ εξαίρεσιν, το Just In Case δύναται να κοινοποιεί δεδομένα όλως αναγκαία για την διεκπεραίωση των συναλλαγών των πελατών του (π.χ. διεύθυνση, ονοματεπώνυμο κ.ο.κ.) μόνο σε συνεργάτες του στο πλαίσιο συμβάσεως εργασίας ή έργου. Το Just In Case απαιτεί από τους συνεργάτες και τους υπαλλήλους του, καθώς και τους συντηρητές της ιστοσελίδας του να παρέχουν στους χρήστες-πελάτες του το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Ειδικότερα, κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στην ιστοσελίδα του Just In Case, θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το τηλέφωνο σας, στοιχεία πιστωτικής κάρτας, ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας. Συμπληρωματικά ενδέχεται να σας ζητηθούν και επιπλέον πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής – παράδοσης μιας παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης ή λεπτομέρειες σχετικά με προσφορά που έχετε ζητήσει. Το Just In Case κάνει χρήση των πληροφοριών που του δίνουν οι χρήστες- πελάτες κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσει με αυτούς (i) αναφορικώς με την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο τους και (ii) για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση. Κάθε εκτέλεση παραγγελίας προϋποθέτει την συλλογή προσωπικών στοιχείων, για παράδοση ή κράτηση μιας παραγγελίας. Ομοίως, η χρέωση πιστωτικής κάρτας απαιτεί δικαιολογητικά ταυτοποίησης στοιχείων νόμιμου κατόχου την πρώτη και μόνο φορά. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό και έγγραφο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του πελάτη παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνο από το αρμόδιο υπεύθυνο τμήμα του Just In Case.

ΕΛΕΓΧΟΣ COOKIES

Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Επίσης μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας (ή σε οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείται για την περιήγηση σας στο internet), όπως και να ρυθμίσετε τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης για το internet (web browsers) κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόσετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο (web Site). Επίσης με την διαγραφή των cookies ενδέχεται να μην λειτουργούν μερικές υπηρεσίες.

 

ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ COOKIES

Ο επισκέπτης με την πλοήγησή του στον ιστότοπο της εταιρείας μας ενημερώνεται την πρώτη φορά που εισέρχεται σε αυτόν με σχετική αναφορά στο κάτω μέρος της σελίδας πως αποδέχεται και καταλαβαίνει ότι είναι απαραίτητη η χρήση των cookies για την εύρυθμη λειτουργία του. Σε διαφορετική περίπτωση, πρέπει να διακόψει την περιήγησή του στην ιστοσελίδα ή να απενεργοποιήσει τη χρήση των cookies στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή. Σε περίπτωση μη εγκατάστασης cookies μπορεί να υπάρξει σημαντική επίπτωση τόσο στη λειτουργικότητα του ιστότοπου, όσο και στη δυνατότητα λήψης πληροφοριών ή και υπηρεσιών από την εταιρεία μας.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η πληρωμή με πιστωτική κάρτα μέσω του διαδικτυακού μας τόπου είναι απολύτως ασφαλής και γίνεται μέσω της ασφαλούς ιστοσελίδας της Viva Wallet. Το Just In Case δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία της κάρτας των πελατών της. Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Viva Payments” της Viva Wallet και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Όλοι οι όροι του παρόντος είναι ουσιώδεις. Η ακύρωση όρου από Δικαστήριο ή άλλη αρχή δεν συνεπάγεται επ΄ουδενί την ακυρότητα των υπολοίπων όρων. Η ισχύς, εκτέλεση, ερμηνεία και τα αποτελέσματα του παρόντος ρυθμίζονται από το ελληνικό δίκαιο. Για όλες τις διαφορές που ανακύψουν κατά την σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων πωλήσεως, ακομη δε και κατά την διαδικασία των διαπραγματεύσεων, αλλά και σχετικά με την παράβαση όρων του παρόντος αρμόδια καθίστανται κατ’ αποκλειστική δωσιδικία τα δικαστήρια των Αθηνών.

2313110575
info@jic.gr

 

Navigation
Close

Το καλάθι μου

Close

Wishlist

Προβλήθηκαν πρόσφατα

Close

Ευχαριστούμε για την εγγραφή σας!

Ένας κωδικός θα αποσταλεί στο email σας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για τη διεκπεραίωση της παραγγελίας σας, την άρτια εμπειρία σας στον ιστότοπο και για ό,τι ακόμα περιγράφεται στην πολιτική απορρήτου.

Έχετε ήδη λογαριασμό;

Close

Κατηγορίες